Stad in Cijfers - Databank

81 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 81 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)