Stad in Cijfers - Databank

81 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 81 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]