Stad in Cijfers - Databank

87 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 87 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)