Stad in Cijfers - Databank

91 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 91 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]