Stad in Cijfers - Databank

91 jaar vrouw [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 91 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)