Stad in Cijfers - Databank

92 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 92 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)