Stad in Cijfers - Databank

92 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 92 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]