Stad in Cijfers - Databank

95 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 95 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)