Stad in Cijfers - Databank

96 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 96 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)