Stad in Cijfers - Databank

96 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 96 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]