Stad in Cijfers - Databank

97 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 97 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]