Stad in Cijfers - Databank

98 jaar vrouw [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 98 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)