Stad in Cijfers - Databank

98 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 98 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]