Stad in Cijfers - Databank

Bevolkingsdichtheid woongebied

Het aantal inwoners dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers) gedeeld door de oppervlakte van het woongebied. Dit geeft een beter beeld omdat dit zonder de grote parken, haven en andere industrie