Stad in Cijfers - Databank

Bevolkingsdichtheid woongebied

"Het aantal inwoners dat officieel ingeschreven is in Antwerpen (bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en andere registers) gedeeld door de oppervlakte van het woongebied. Dit geeft een beter beeld omdat dit zonder de grote parken, haven en andere industriegebieden wordt berekend. Het woongebied is het gebied dat in hoofdzaak juridisch bestemd is voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (zonder openbare groene ruimten) (voor meer detail zie informatiefiche). Dus de gebieden met bestemming groen zitten niet mee in het woongebied en dus ook niet in deze oppervlakte.