Stad in Cijfers - Databank

Huishoudensdichtheid woongebied

Het aantal huishoudens tov het woongebied. Het woongebied is het gebied dat in hoofdzaak juridisch bestemd is voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (zonder openbare groene ruimten) (voor meer detail zie informatiefiche). Dus de gebieden met bestemming groen zitten niet mee in het woongebied en dus ook niet in deze oppervlakte. Vroeger werd de woondichtheid berekend op basis van het aantal huishoudens omdat het aantal woningen niet gekend was, ondertussen kennen we wel het aantal woningen.