Stad in Cijfers - Databank

Woondichtheid

Het aantal woningen tov de totale oppervlakte van het gebied. Het aantal woningen of woongelegenheden: som van de entiteiten waar kan gewoond worden (er is een woonfunctie volgens kadaster) en de entiteiten waar feitelijk gewoond wordt (er is een domicilie volgens Rijksregister). Vroeger werd de woondichtheid berekend op basis van het aantal huishoudens omdat het aantal woningen niet gekend was, nu voorzien we een extra indicator huishoudensdichtheid. Het woongebied is het gebied dat in hoofdzaak juridisch bestemd is voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (zonder openbare groene ruimten) (voor meer detail zie informatiefiche). Dus de gebieden met bestemming groen zitten niet mee in het woongebied en dus ook niet in deze oppervlakte.