Stad in Cijfers - Databank

Woondichtheid

Het aantal huishoudens t.o.v. de totale oppervlakte van het gebied. Vermits het aantal woningen niet gekend is, nemen we het aantal huishoudens. Een gebied kan soms veel onbevolkte ruimte bevatten. Bijvoorbeeld het district of de stad Antwerpen hebben een relatief lage woondichtheid omdat de grote onbewoonde oppervlakte van de haven mee opgenomen wordt. Deze woondichtheid wordt anders berekend dan de woondichtheid woongebied, waarbij niet de totale oppervlakte van het gebied als noemer wordt genomen, maar het juridisch woongebied (incl openbare groene ruimten < 0,5 ha en zonder groengebieden die groter zijn dan een 0,5 ha (Vinkenparkje, Harmoniepark, ...).