Stad in Cijfers - Databank

Verouderingscoëfficiënt

Verouderingscoëfficiënt = de verhouding van het aantal 60-plussers ten opzichte van het aantal 0- t.e.m. 19-jarigen.