Stad in Cijfers - Databank

Afhankelijkheidsratio

De afhankelijkheidsratio (of dependentiecoëfficiënt) = de verhouding van het aantal 0- t.e.m. 19-jarigen en 65-plussers ten opzichte van het aantal 20- t.e.m. 64-jarigen.