Stad in Cijfers - Databank

Interne vergrijzing

Interne vergrijzing = de verhouding van het aantal 80-plussers ten opzichte van het aantal 65-plussers.