Stad in Cijfers - Databank

Aantal 12 tem 15-jarigen per pand (toestand 01/01)

Aantal 12 tem 15-jarigen waarvoor xy-coördinaten beschikbaar