Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte gebied voor gemeenschapsvoorzieningen in m²

Oppervlakte gebied voor gemeenschapsvoorzieningen in m² in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater (voor meer detail zie informatiefiche)