Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte landbouwgebied in m²

Oppervlakte landbouwgebied in m² in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven (voor meer detail zie informatiefiche)