Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte lijninfrastructuur in m²

Oppervlakte lijninfrastructuur in m² in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden (voor meer detail zie informatiefiche)