Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte ontginningsgebied in m²

Oppervlakte ontginningsgebied in m² in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken (voor meer detail zie informatiefiche)