Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte recreatiegebied in m²

Oppervlakte recreatiegebied in m² in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie (voor meer detail zie informatiefiche)