Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte gebied voor gemeenschapsvoorzieningen in ha

Oppervlakte gebied voor gemeenschapsvoorzieningen in ha in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater (voor meer detail zie informatiefiche)