Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte groengebied in ha

Oppervlakte groengebied in ha bestaande uit “bos”, “reservaat en natuur” en “overig groen” (gemengd openruimtegebied, parkgebied, gebieden groter dan 0,5 ha gelegen in het woongebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Sommige stedelijke bestemmingen 'Zones voor Groen' behoren niet tot het groengebied: gelegen aan de gebieden voor bedrijven, recreatiegebieden en gebieden kleiner dan 0,5 ha gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen) (voor meer detail zie informatiefiche)