Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte landbouwgebied in ha

Oppervlakte landbouwgebied in ha in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven (voor meer detail zie informatiefiche)