Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte lijninfrastructuur in ha

Oppervlakte lijninfrastructuur in ha in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden (voor meer detail zie informatiefiche)