Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte ontginningsgebied in ha

Oppervlakte ontginningsgebied in ha in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken (voor meer detail zie informatiefiche)