Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte recreatiegebied in ha

Oppervlakte recreatiegebied in ha in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie (voor meer detail zie informatiefiche)