Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen

Het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater (voor meer detail zie informatiefiche)