Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming groengebied

Het groengebied tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we “bos”, “reservaat en natuur” en “overig groen” (gemengd openruimtegebied, parkgebied, gebieden groter dan 0,5 ha gelegen in het woongebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Sommige stedelijke bestemmingen 'Zones voor Groen' behoren niet tot het groengebied: gelegen aan de gebieden voor bedrijven, recreatiegebieden en gebieden kleiner dan 0,5 ha gelegen in het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen) (voor meer detail zie informatiefiche)