Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming lijninfrastructuur

Het gebied lijninfrastructuur tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden (voor meer detail zie informatiefiche)