Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming ontginningsgebied

Het ontginningsgebied tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken (voor meer detail zie informatiefiche)