Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming recreatiegebied

Het recreatiegebied tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie (voor meer detail zie informatiefiche)