Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen

in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater (voor meer detail zie informatiefiche)