Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming landbouwgebied

in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven (voor meer detail zie informatiefiche)