Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming lijninfrastructuur

in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden (voor meer detail zie informatiefiche)