Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming ontginningsgebied

in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken (voor meer detail zie informatiefiche)