Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming woongebied

Het woongebied tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten kleiner dan 0,5 ha) (voor meer detail zie informatiefiche)