Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming recreatiegebied

in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie (voor meer detail zie informatiefiche)