Stad in Cijfers - Databank

Woondichtheid woongebied

Het aantal huishoudens tov het woongebied. Vermits het aantal woningen niet gekend is, nemen we het aantal huishoudens. Het woongebied is het gebied dat in hoofdzaak juridisch bestemd is voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten kleiner dan 0,5 ha) (voor meer detail zie informatiefiche), dus de groengebieden die groter zijn dan een 0,5 ha (Vinkenparkje, Harmoniepark, Rivierenhof,...) zitten niet mee in het woongebied en dus ook niet in deze oppervlakte.