Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming woongebied

in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten kleiner dan 0,5 ha) (voor meer detail zie informatiefiche)