Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte bestemming woongebied

in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten < 0,5 ha) (voor meer detail zie informatiefiche)