Stad in Cijfers - Databank

% woning op perceel met meer parking dan wooneenheden

Het aandeel woning op perceel met meer parking dan wooneenheden