Stad in Cijfers - Databank

% percelen met gebouwen met 5 t.e.m. 9 verdiepen

Verhouding percelen met gebouwen met 5 t.e.m. 9 verdiepen t.o.v het totaal aantal percelen