Stad in Cijfers - Databank

% woningen op percelen met maximaal 2 verdiepen

Verhouding woningen op percelen met maximaal 2 verdiepen t.o.v het totaal woningen