Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gewijzigde woningen 1991-2000

Aantal woningen gewijzigd in de periode 1991-2000 gedeeld door het totaal aantal woningen. We tellen hier enkel woningen waarvoor een wijziging werd doorgegeven aan het kadaster. Nieuwe woningen worden dus niet meegeteld. Sinds 1983 is het wijzigingsja