Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gewijzigde woningen 2001-2010

Aantal woningen gewijzigd in de periode 2001-2010 gedeeld door het totaal aantal woningen. We tellen hier enkel woningen waarvoor een wijziging werd doorgegeven aan het kadaster. Nieuwe woningen worden dus niet meegeteld. Sinds 1983 is het wijzigingsja