Stad in Cijfers - Databank

Aandeel woningen ongewijzigd sinds 2001-2010

Aantal woningen ongewijzigd sinds 2001-2010 gedeeld door het totaal aantal woningen. Hiervoor kijken we naar zowel bouwjaar als wijzigingsjaar. Een woning gebouwd in 1985 die sindsdien ongewijzigd bleef, zit in de klasse "ongewijzigd sinds 1981-1990".