Stad in Cijfers - Databank

Aandeel woningen met onbekend bouwjaar/wijzigingsjaar

Woningen waarvoor noch bouwjaar, noch wijzigingsjaar beschikbaar is, gedeeld door het totaal aantal woningen.