Stad in Cijfers - Databank

Percelen met appartementsgebouwen

Percelen met appartementsgebouwen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met hoeveel woningen er zijn. Dit is dus zeker niet hetzelfde als "meergezinswoningen", dat eenvoudig telt hoeveel percelen er zijn met méér dan één woning. Het gaat om een indeling