Stad in Cijfers - Databank

Percelen met huizen

Percelen met huizen Hierbij wordt geen rekening gehouden met hoeveel woningen er zijn. Dit is dus zeker niet hetzelfde als "meergezinswoningen", dat eenvoudig telt hoeveel percelen er zijn met méér dan één woning. Het is voor het Kadaster best mogelijk d