Stad in Cijfers - Databank

Aandeel percelen met huizen (tov percelen met woonfunctie)

Aantal percelen met huizen gedeeld door het aantal percelen met woonfunctie in dit gebied.