Stad in Cijfers - Databank

Aandeel oppervlakte met huizen (tov oppervlakte met woonfunctie)

Oppervlakte percelen met appartementsgebouwen gedeeld door de oppervlakte van percelen met woonfunctie in dit gebied.